Employees PL

  Filter
Category
      Dla naszych pośredników (PL) 4
      Employees 13
           All Employees 1
           Employees HU 4
           Employees PL 4
           Employees RO 4
      For Our Partners EN 4
      Közvetítőinknek (HU) 4
      Pentru intermediari (RO) 4

Level
beginner 6
intermediate 10
advanced 13
Found: 4 Sort by  direction  
The MediHelp Academy
No ratings
Pierwszy moduł wprowadzi Cię w świat MediSky i zapozna z produktami MediSky.
Learn more
The MediHelp Academy
No ratings
W tym module zapoznamy się z metodologią i narzędziami wspierającymi i usprawniającymi proces sprzedaży.
Learn more
The MediHelp Academy
No ratings
Trzeci moduł obejmuje ofertę, specyficzne elementy/procesy sprzedaży oraz środowisko prawne, w którym pracujesz.
Learn more
The MediHelp Academy
No ratings
Po ukończeniu kursów przeznaczonych dla naszych pracowników należy przystąpić do egzaminu końcowego, aby potwierdzić swoją wiedzę.
Learn more